Ментальні карти замість конспектів і таблиць

Хобі

Потрібно вивчити підручник за кілька днів до іспиту? Підготувати ефектну презентацію для замовника? Розібратися в темі «Технології додрукарської підготовки»? Структурувати величезну купу інформації та запам’ятати її допоможуть ментальні карти. Ніякої магії ― лише використання принципів роботи мозку.


Ментальні карти (від англ. «mind maps») ― корисний винахід англійського психолога Тоні Б’юзена для візуалізації інформації. Вони дозволяють ефективно записувати та впорядковувати дані для запам’ятовування або пошуку нових ідей.

На другому курсі університету Тоні Б’юзен зіткнувся з проблемою, знайомою більшості студентів: зі зростанням навчального навантаження результат від запам’ятовування, вирішення задач і творчих завдань дедалі зменшується. Урешті може здатися, що чим більше конспектуєш і вчиш, тим гірший результат. Це спонукало його до вивчення теорії мозку і його практичних можливостей, а також психології, нейролінгвістики, кібернетики, методів швидкочитання та мнемоніки. Ці знання стали основою для розробки нового інструмента запам’ятовування.

У 1970-х роках Тоні Б’юзен почав розробку інструмента розвитку пам’яті й мислення ― ментальних карт або, як їх ще називають, інтелект-карт, карт розуму, карт пам’яті, карт думок. Цій темі науковець присвятив більше 80 книг. В одній з найвідоміших праць «Супермислення» («The mind map book») він писав: «Ключ до істинного успіху … слід шукати у відповіді на питання, наскільки раціонально я використовую свій інтелект взагалі та здатність до мислення зокрема».

Навіщо ростити «дерева думок»

Ця технологія, попри її дещо езотеричну назву, насправді дуже легка й ефективна. Навіть якщо ви вперше побачили термін «ментальні карти», швидше за все, ви вже були знайомі з ними раніше – наприклад, коли вчителі або викладачі, пояснюючи тему, зображали її графічно. Або в кінематографі: можливо, ви звертали увагу, коли у фільмах показують інтер’єри компаній, на стінах офісів часто можна побачити дошки візуалізації з кольоровими написами й наклейками, а під час «мозкового штурму» всі ідеї також зображають графічно.

Отже, ментальні карти ― це зручна техніка відображення процесу мислення або структурування інформації у графічній формі. В основі побудови цих карт лежить принцип радіантного мислення: у центрі розміщується певна тема, від якої відгалужуються думки, ідеї, асоціації. У результаті запис дещо схожий на дерево, а ще більше нагадує клітину нервової системи ― нейрон з відростками. Мозок краще сприймає таку інформацію, на відміну від конспектів, організованих за лінійним принципом, з ієрархією заголовків, таблицями, схемами, списками. Це пов’язано з тим, що лінійний запис монотонний, у ньому важко виділити головне, а мозок людини працює не лінійно, а радіально ― від основної думки відгалужуються інші, пов’язані між собою.

Важлива перевага карт думок ― відображення змістових, причинно-наслідкових, асоціативних зв’язків між поняттями та складовими певної теми. Тому спосіб подання інформації за допомогою ментальних карт природний для сприйняття, вони ефективні під час підготовки до іспитів, розробки нових тем, презентації проектів, планування та саморозвитку.

І менеджерові, і студенту

Ментальні карти можна застосовувати практично в усіх сферах бізнесу:

–    загальному управлінні (оцінка бізнесу, міжнародне управління, управління проектами);

–    адмініструванні (управління офісом, регулювання ризиків);

–    фінансовому управлінні (системи обліку, оподаткування, фінансові резерви);

–    управлінні кадрами (пошук кадрів, відбір кадрів, безпека, мотивація, психологічна оцінка, підвищення кваліфікації);

–    маркетингу (дизайн, дослідження ринку, ціноутворення, управління збутом);

–    виробництві (автоматизація, регулювання внутрішнього розподілу матеріалів, управління виробництвом, контроль якості).

Ментальні карти можуть допомогти в досягненні ефективної співпраці з клієнтами. Наприклад, якщо ви розробляєте проект на замовлення, можете запропонувати клієнтові зобразити його бачення проекту на ментальній карті, порівняти зі своїм варіантом і вибрати оптимальне рішення.

Також цей інструмент неабияк допоможе студентам під час вивчення нових предметів, підготовки до іспитів або написання дипломних робіт. Легше запам’ятати ключові слова до кожного питання, ніж текст підручника, а запис основних положень диплому на гілках ментальної карти дозволить сформувати логічну структуру роботи.

Варто згадати, що Тоні Б’юзен у якості хобі допомагав школярам і студентам коледжів, яких з різних причин зарахували до «нездатних до навчання» та «відсталих». Усі його учні, використовуючи ментальні карти, досить швидко досягли нормального рівня в навчанні, а деякі навіть стали відмінниками.

Закони ментальної картографії

Основні правила складання ментальних карт прості:

–    тема має розміщуватись у центрі;

–    якомога частіше використовуйте графічні образи (символи, малюнки) та різні кольори для основних гілок;

–    для зв’язку між елементами використовуйте стрілки;

–    варіюйте розміри літер і товщину ліній;

–    пишіть друкованими літерами;

–    робіть лінії плавними;

–    розміщуйте ключові слова безпосередньо над лініями. Бажано писати на кожній лінії лише одне ключове слово, найбільш змістовне і яскраве.

Традиційний спосіб запису ментальних карт ― вручну (добре підходить папір формату А3, А2), але є й спеціальні програми для їх складання ― «iMindMap», «FreeMind», «Mind Pad», «Mind Manager» тощо. Обидва способи мають свої переваги: при записі вручну задіяна моторна пам’ять, а в комп’ютерні карти можна легко додавати складну графіку й інші документи.

Блогер Віталій Колесник радить починати з малювання ментальних карт вручну: «Цікавий момент у ментальних картах ― те, що вони є не лише засобом наочного представлення процесу нашого мислення, але й водночас його діагностикою. Сама форма карти, те, як вона візуально виглядає, багато свідчить про ваше ставлення до теми, про те, наскільки вам зрозумілі окремі її аспекти (у вигляді основних гілок), про ваш спосіб сприйняття цієї інформації». Комп’ютерна програма не може побудувати неправильну карту, однак вона позбавляє вас можливості діагностувати своє мислення. Створена вручну карта показує, наскільки ефективно ви осмислюєте певну тему.

Порядок у голові та свобода думки

Ментальні карти допомагають упорядкувати думки та встановити логічні зв’язки, що корисно не лише в роботі й навчанні, але й у повсякденних справах, наприклад, для складання плану ремонту квартири чи організації святкового вечора.

Ефективність використання ментальних карт у бізнесі підтверджена на практиці: наприклад, працівники IT-відділу компанії «Volkswagen» використовують програму «Mind Manager» для управління проектами та під час зустрічей, що дозволяє економити час і краще представляти проектну документацію. Під час презентацій ментальні карти можна використати в слайдах і привернути таким чином увагу аудиторії, а також роздрукувати й роздати учасникам.

Отож, ментальні карти ― дуже гнучкі та зручні інструменти для роботи з інформацією, сфера їх застосування практично необмежена. Практика використання цих карт, поширена у світі, розвивається і в нашій країні ― адже нестандартний підхід часто буває набагато успішнішим, ніж традиційний.

Марія Задорожна