Правила сайту

Ця угода з користувачами (далі — «Угода») регламентує стосунки між сайтом «Otiumportal.com» — редакцією Інтернет-ресурсу «Otiumportal.com» (далі — Редакція) і фізичною особою (далі — Автор, Користувач) що до розміщення фотоматеріалів, текстової інформації (далі — Матеріали) на WEB-сайті в мережі Інтернет за адресою https://otiumportal.com (далі — Сайт). Автором вважається фізична особа, що погодилася з умовами цієї Призначеної для користувача Угоди і як підтвердження надіслала Матеріали для розміщення на Сайті.


1. Автор надає Редакції Матеріали для розміщення на Сайті на умовах, які визначені цією Угодою.

2. Текст Угоди розміщено на сайті – пункт меню «Правила сайту». Угода набуває чинності після відправки матеріалів до Редакції Сайту.

3. Умови розміщення Матеріалів :

3.1. Редакція розміщує Матеріали на Сайті, якщо вони відповідають параметрам, вказаним в цій Угоді.

3.2. Оскільки проект «Otiumportal.com» є некомерційним, неприбутковим та безкоштовним сервісом, винагорода Авторові за надані Матеріали не виплачується.

3.3. Автор, що надіслав Матеріали для розміщення на Сайті, безоплатно передає Редакції право вільного використання й надання доступу до Матеріалів і/або їх окремих частин (фрагментів) в межах Сайту без яких-небудь обмежень що до терміну, тривалості й об’єму їх використання.

3.4. Автор дозволяє Редакції використовувати Матеріали і/або їх окремі частини (фрагменти) будь-яким чином, у будь-якій формі, з будь-якою метою, у тому числі, без обмеження, в рекламних, іміджевих і промо роликах, анонсах, спонсорських заставках, макетах, рекламних модулях тощо, а також погоджується з тим, що Редакція має право розміщувати на сторінках, що містять Матеріали Автора, будь-які рекламні банери й оголошення (у тому числі третіх осіб), редагувати, модифікувати й переробляти Матеріали, а також використовувати надіслані Матеріали в інших цілях.

3.5. Автор гарантує, що подані матеріали раніше ніде не публікувалися, він має усі необхідні права на надіслані Матеріали, дозволяє їх використання відповідно до умов цієї Угоди й несе усю відповідальність за їх зміст.

3.6. Автор гарантує, що розміщення Матеріалів на Сайті й подальше їх використання не порушує особистих і майнових прав інших осіб, включаючи (але не обмежуючись) авторські, суміжні, патентні права, права на недоторканість приватного життя, на охорону зображень, на захист честі, гідності й доброго імені й так далі. У разі виникнення ситуацій, за яких у Редакції виникнуть сумніви в тому, що Автор є власником прав на надіслані ним Матеріали, Редакція має право на власний розсуд видалити вже розміщені Матеріали.

3.7. Відповідальність за несанкціоноване копіювання й використання Матеріалів несуть особи й організації, що неправомірно використали Матеріали, опубліковані на Сайті.

3.8. Під час розміщення Матеріалів Редакція вказує Ім’я й прізвище Автора, вказані Автором при наданні Матеріалів.

3.9. Розміщувані на Сайті Матеріали не повинні містити:

— Матеріали, які порушують чинні нормативно-правові акти України, ображають моральність, честь, гідність, права третіх осіб і інтереси третіх осіб, що охороняються законом, є наклепницькими, такими, що порушують авторські права, пропагують ненависть і/або дискримінацію людей за расовими, етнічними, статевими, соціальними ознакам, сприяють розпалюванню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, що ущемляють права меншин і так далі;

— Матеріали, які Користувач не має права робити доступним згідно із законом або згідно з якими-небудь контрактними домовленостями;

— Матеріали, які зачіпають який-небудь патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності і/або авторські й суміжні з ним права третьої сторони;

— умисного або випадкового порушення яких-небудь місцевих, державних або міжнародних нормативно-правових актів;

— неузгодженої передачі записів рекламного, комерційного або агітаційного характеру;

— реклами наркотичних засобів.

3.10. Редакція має право відмовити Авторові в розміщенні Матеріалів, а також видалити Матеріали на власний розсуд, якщо їх зміст суперечить вимогам цієї Угоди й чинному законодавству. При цьому Редакція не зобов’язана повідомляти Автора про причини такої відмови, видалення.

3.11. Автор погоджується з тим, що він несе повну відповідальність відносно надісланих ним Матеріалів, що опубліковані на Сайті. У разі виникнення претензій від третіх осіб, пов’язаних з розміщенням Матеріалів на Сайті і/або їх використанням, Автор самостійно й за свій рахунок врегульовує вказані претензії.

3.12. Редакція не несе відповідальності за зміст Матеріалів і за відповідність їх вимогам чинних нормативно-правових актів, за порушення авторських прав, несанкціоноване використання товарних знаків, комерційних позначень і так далі, а також за можливі порушення прав третіх осіб у зв’язку з розміщенням Матеріалів на Сайті і/або їх використанням відповідно до умов цієї Угоди.

3.13. Редакція намагається забезпечувати безперебійну роботу Сайту, проте не несе відповідальності за повну або часткову втрату Матеріалів, поданих Автором, а також за недостатню якість або швидкість надання послуг з розміщення і перегляду Матеріалів.

4. Технічні вимоги до Матеріалів:

4.1. Матеріали розміщуються на Сайті у тому випадку, якщо Автор присилає їх відповідно до технічних вимог, встановлених цим пунктом. Редакція має право не розміщувати Матеріали у разі, якщо вони не відповідатимуть цим вимогам.

4.2 Текстові Матеріали повинні надаватися в поширених форматах (Word) обсягом від 2 до 15 тис. знаків, фотоматеріали для статей присилаються окремими файлами (у форматах JPEG (він же JPG), RAW, TIFF, PSD, BMP, GIF, PNG), з метою ідентифікації Автора Матеріал може містити інформацію, вказану в п. 3.8. цієї Угоди.

5. Угода є юридичним договором між Автором і Редакцією й регламентує умови надання Автором Матеріалів для розміщення на Сайті та їх подальшого використання.

6. Всілякі спори з приводу Угоди вирішуються згідно з чинним законодавством України.

7. Автор, який вважає, що його права й інтереси порушені через дії Редакції або третіх осіб у зв’язку з розміщенням на Сайті яких-небудь Матеріалів, повідомляє про це Адміністрацію.

8. Автор погоджується, що ця Угода може бути змінена Редакцією без якого-небудь спеціального повідомлення. Будь-які зміни Угоди набувають чинності з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті. Незгоду зі змінами Угоди, що набули чинності, Автор може висловити тільки шляхом подання прохання про видалення своїх Матеріалів з Сайту.

9. У разі прийняття нормативно-правових актів органами влади України, що зачіпають цілком або частково функціонування Сайту, Редакція зберігає за собою право проводити будь-які зміни у функціонуванні Сайту, спрямовані на приведення останнього у відповідність з новими нормами.